Skocz do zawartości
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
Regulamin Forum

§1. Podstawy:

1.1. Rejestrując konto na Skilluje.pl jednocześnie akceptujesz niniejszy Regulamin oraz gwarantujesz jego przestrzeganie.
1.2. Rejestracja na forum jest całkowicie darmowa i dobrowolna.
1.3. Nieznajomość Regulaminów obowiązujących ciebie nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4.1. W przypadku gdy użytkownik posiada rangę Moderator/UBTeam/Grafik/Redaktor/Admin Serwera oraz nie zna Regulaminu obowiązującego tą osobę, zostaje ona natychmiastowo zdegradowana ze stanowiska.
1.4.2. Te same konsekwencje tyczą się w przypadku braku podpisu w Regulaminie o przeczytaniu & zrozumieniu Regulaminu oraz jego zaakceptowaniu.

§2. Rejestracja:

2.1. Użytkownik nowo zarejestrowany, wykazujący się nieprzeczytaniem regulaminu, bądź niezrozumieniem czy celowym łamaniem jego, będzie miał nakładane punkty ostrzeżenia na zasadzie +1 do kary za każde przewinienie.
2.2. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia/zarejestrowania tylko i wyłącznie jednego konta, Multi-Konta będą wyłapywane oraz banowane wraz z kontem głównym.
2.3. Użytkownik nie ma prawa do zgłoszenia żądania o usunięcie swojego konta Użytkownika. Rejestracja na forum jest dobrowolna, co znaczy brak możliwości zażądania o zablokowanie czy usunięcie konta.
2.4. W procesie rejestracji, nowy Użytkownik proszony jest o podanie danych takich jak:
- indywidualnej nazwy, która będzie widniała na profilu użytkownika,
- prawdziwego adresu e-mail,
- unikalnego hasła,
- datę urodzenia,
- pozostałe informacje personalne oraz kontakt.
Po utworzeniu konta, Użytkownik zostanie automatycznie na nie zalogowane.
2.5. Forum umożliwia zmianę hasła dla Użytkownika w każdym możliwym czasie.
2.6. Użytkownik podczas rejestracji ma obowiązek podania prawdziwych danych, tzn. zgodnych ze stanem faktycznym, fałszywe informacje nie będą tolerowane.

§3.1. Postanowienia:
*Dotyczące Forum*

3.1.1. Na forum zakazuje się jakichkolwiek treści: wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich czy obrażających religię (autor powinien uwzględnić w nazwie tematu treść przeznaczoną dla osób powyżej 18 lat).
3.1.2. Zakazuje się wszelkiego spamowania, floodowania, wymuszania i prowokowania na forum.
3.1.3. Wszelkie czyny przejawiające się chamstwem, brakiem kultury, rzucaniem fałszywych oszczerstw, szantażowaniem, prześladowaniem będą surowo karane.
3.1.4. Zakazuje się prowadzenia na forum prywatnych wojen, w przeciwnym razie ukarane zostaną obydwie strony.
3.1.5. Przestrzegamy reguł poprawnej polszczyzny, post powinien być czytelny, spójny, logiczny, estetyczny oraz w języku polskim.
3.1.6. Wymuszanie lub proszenie/nakłanianie w jakimkolwiek miejscu na forum do nadawania punktów reputacji będzie karane ich odjęciem na zasadzie -5p. za każdy taki czyn.
3.1.7. Zakazuje się reklamowania innych for lub serwerów we wszelakich miejscach, na Forum takiego miejsca nie ma!

§3.2. Postanowienia:
*Dotyczące Treści*

3.2.1. Treść tematu powinna wyjaśniać jego zawartość.
3.2.2. Tematy, które są niezgodne z tematyką danego działu będą przeniesione do prawidłowego (odpowiedniego) działu, bądź całkowicie usuwane (przeniesione do archiwum).
3.2.3. Tematy stworzone podwójnie będą przenoszone do archiwum.
3.2.4. Bezsensowne posty w podaniach czy też propozycjach (np. "jestem na tak") bez podania 3 sensownych argumentów uzasadniające opinie będzie skutkowało następująco ostrzeżeniem >> punktami ostrzeżeń.
3.2.5. Wypowiadanie się pod swoim podaniem jest zabronione (do wypowiedzi, służy opcja "Edytuj").
3.2.6. Post tylko i wyłącznie z treścią ostrzegającą Użytkownika o złamaniu Regulaminu będzie karany (jest to dozwolone jako dodatek). Od zgłaszania Użytkowników służy funkcja "Zgłoś" wyświetlająca się w każdym poście.
3.2.7. Składanie podania na jakąkolwiek rangę ingerującą w forum z aktywnymi punktami ostrzeżeń jest zabronione, wyjątkiem są rangi serwerowe.
3.2.8. Odświeżanie tematów dozwolone jest po upływie 24 godzin. Post za postem po 1 dniu nie będzie brany jako spam tylko jako odświeżenie tematu.
3.2.9. Zabrania się wypowiedzi w skargach osób, których ona nie dotyczy. Wypowiadać mogą się: składający skargę, oskarżony, wyższa Administracja Forum/Serwera oraz ewentualni świadkowie..
3.2.10. Zabrania się wypowiedzi w apelacjach osób, których ona nie dotyczy. Wypowiadać mogą się: apelujący, UBTeam, Administrator banujący oraz wyższa administracja forum/serwera.
3.2.11. Jeżeli dyskusja tematu odbiega od początkowych założeń lub autor tematu dowiedział się tego, czego chciał, Administracja oraz Moderacja ma prawo do zamknięcia tematu.
3.2.12. Administracja nie odpowiada za wszelkie dokonane transakcje w dziale Giełda.
3.2.13. Publikowanie prywatnych informacji użytkownika bez wcześniejszego pozwolenia na to bądź wyraźnego postowania tego w jakimkolwiek miejscu na forum ulega karze.
3.2.14. Zabrania się nadużywania systemu reputacji, gdyż ma ona na celu odwzorowanie zaangażowania użytkownika w życie forum. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, licznik zostanie cofnięty.

§3.3. Postanowienia:
*Dotyczące Użytkowników*

3.3.1. Zabrania się korzystania z dwóch kont przez tą samą osobę, tzw. Multi-Konto.
3.3.2. Użytkownik posiadający u nas rangę "Admin Serwera" lub większą, nie ma prawa posiadania rangi większej od "Admin Serwera" oraz wraz z nią na innym forum. W przeciwnym wypadku grozi to utratą rangi u nas oraz informacją do strony przeciwnej o zaistniałej sytuacji.
3.3.3. Sygnatura powinna mieć przyzwoitą długość oraz zawierać nie więcej niż jedną grafikę.
3.3.4. Każdy użytkownik powinien zachowywać się z podstawowymi zasadami kultury oraz etyki.

§4. Bany:

4.1. Zablokowanie użytkownikowi dostępu do forum (tzw. zbanowanie go) odbywa się poprzez założenie blokady na Nick oraz Adres IP.
4.2. O zablokowaniu użytkownika decyduje Administracja Forum po ewentualnej konsultacji z Moderacją.
4.3. Po otrzymaniu blokady, osoba dana ma 2 dni na logiczne wyjaśnienie sytuacji w przypadku gdy zaszło jakieś nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega on dyskusji.
4.4. Osoba, która otrzyma 10 punktów ostrzeżeń zostaje permanentnie zablokowana na Forum.
4.5. Zablokowana osoba zostaje przydzielona do grupy "Zbanowany".

§5. Postanowienia końcowe:

5.1. Osoby działające na niekorzyść forum otrzymują bana, który nie podlega dyskusji, tzn. jest ostateczny i permanentny.
5.2. W razie wątpliwości/pytań użytkownik powinien skontaktować się pierw z Moderatorem działu, a dopiero później z Administratorem w przypadku nieotrzymania odpowiedzi na pytanie (nie jej braku). Administrator nie odpowiada na pytania, które powinny być kierowane do Moderatora działu.
5.3. Administracja zapewnia, iż dołoży najwięcej staranności i czasu, aby Forum działał w sposób ciągły i bezawaryjnie, w skrajnych wypadkach Forum będzie zamykane, a przed tym informacja o tym będzie widniała w dziale z Ogłoszeniami.
5.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Forum.
5.5. Administracja Forum NIE ODPOWIADA za konsekwencje za udostępniane rzeczy przez użytkowników. Usuwane będą tylko i wyłącznie na prośbę twórców, bądź jeżeli zostały złamane prawa autorskie.

~ Pozdrawia Administracja Skilluje.pl

© > Wszelkie Prawa Zastrzeżone < ©
Klauzula oznaczająca, że prawa autorskie należą do podmiotu o tym informującego.
Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać utwór bez zgody autora.